Χρησιμοποιήσαμε γυψοσανίδα για να διαχωρίσουμε γραφεία και να κατασκευάσουμε κομψές ψευδοροφές με περίτεχνο κρυφο φωτισμό. Βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.