Η εταιρεία μας Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ αναλαμβάνει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων με χωρίσματα και ψευδοροφές από γυψοσανίδες.

Οι γυψοσανίδες χρησιμοποιούνται για τις κατασκευές που αφορούν ψευδοροφές, διαχωριστικά τοίχων, επένδυση τοίχων όπως επίσης και για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών.

Η εταιρεία μας Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ με έδρα την Θεσσαλονίκη μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες που αφορούν χωρίσματα και ψευδοροφές.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.